ทัวร์เกาหลี-แดนกิมจิ-โซล-ซูวอน-เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-Rail Bike
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-คล้องกุญแจ@ N Tower
เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2560/2017
ฤดูร้อน (SUMMER) 
-- ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (AUTUMN) -- ฤดูหนาว (WINTER) เล่นสกี   ZLJ EASY KOREA SUMMER 53_JUN-JUL17_13900AP 

   เกาหลีใต้
  5 วัน 3 คืน (LJ)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน :
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
                     
กรกฎาคม : 4, 8, 12, 16      
   ราคาท่านละ 13,900 - 17,900 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 
   ZLJ EASY KOREA LIKE SPRING 53_MAY17_14900AP 

   เกาหลีใต้
  5 วัน 3 คืน (LJ)
   
   วันเดินทาง   พฤษภาคม : 3, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
                     
   ราคาท่านละ 14,900 - 17,900 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZXJ (KR23) SUMMER FRESH IN KOREA 53_JUL-SEP17_16900GO 

   เกาหลีใต้
  5 วัน 3 คืน (XJ)
   
   วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27
                     สิงหาคม 60 : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31
                     กันยายน 60 : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                                         18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30
   ราคาท่านละ 16,900 - 19,900 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZXJ (KR22) SUMMER DELIGHT IN KOREA 53_JUL-SEP17_14900GO 

   เกาหลีใต้
  5 วัน 3 คืน (XJ)
   
   วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 7-11, 8-12
                     สิงหาคม 60 : 11-15, 12-16
                     กันยายน 60 : 
1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 
                                          27 ก.ย.-1 ต.ค., 28 ก.ย.-2 ต.ค.
                                        ราคาท่านละ 14,900 - 17,900 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 
   ZLJ (KR21) TULIP LOVER IN KOREA 53_MAY17_17799GO 

   เกาหลีใต้
  5 วัน 3 คืน (LJ)
   
   วันเดินทาง   
พฤษภาคม 60 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

   ราคาท่านละ 17,799 - 19,799 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   


   ZXJ (KR20) SUMMER DREAM IN KOREA 53_MAY-JUN17_14900GO 

   เกาหลีใต้
  5 วัน 3 คืน (XJ)
   
   วันเดินทาง   
พฤษภาคม 60 : ออกเดินทางทุกวัน
                     มิถุนายน 60 : ออกเดินทางทุกวัน
   ราคาท่านละ 14,900 - 18,900 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 
   ZXJ (KR19) SPRING IMPRESSION IN KOREA 53_APR-JUN17_15777GO 

   เกาหลีใต้
  5 วัน 3 คืน (XJ)
   
   วันเดินทาง   
พฤษภาคม 60 : 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27
                     มิถุนายน 60 : 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 29, 30
   ราคาท่านละ 15,777 - 25,777 บาท                   ดาวน์โหลดโปรแกรม   

Nami Island (paredetel) Tags: winter island korea sonata nami


 


IMG_4810.jpg (toughkidcst) Tags: winter snow ski sports board korea resort       toughkidcst  seongwooผลการค้นหารูปภาพ