>> ชมทัวร์เกาหลีใต้ทั้งหมด


 ZLJ EASY KOREA SUMMER 53_JUN-JUL17_13900AP 

  เกาหลีใต้  5 วัน 3 คืน (LJ)

   
   วันเดินทาง   มิถุนายน : 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
                     กรกฎาคม : 4, 8, 12, 16
     

   

ราคาท่านละ 13,900 - 17,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม


 ZXJ (KR23) SUMMER FRESH IN KOREA 53_JUL-SEP17_16900GO 

  เกาหลีใต้  5 วัน 3 คืน (XJ)

   
   วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27
                     สิงหาคม 60 : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31
                     กันยายน 60 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                         18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30

   ราคาท่านละ 16,900 - 19,900 บาท

 ดาวน์โหลดโปรแกรม  


 ZXJ (KR22) SUMMER DELIGHT IN KOREA 53_JUL-SEP17_14900GO  

 เกาหลีใต้  5 วัน 3 คืน (XJ)

   
      วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 7-11, 8-12
       สิงหาคม 60 : 11-15, 12-16
       กันยายน 60 : 1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 
                             27 ก.ย.-1 ต.ค., 28 ก.ย.-2 ต.ค.

     ราคาท่านละ 14,900 - 17,900 บาท 

 ดาวน์โหลดโปรแกรม    

>> ชมทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด


ZXJ (NRT19) TOKYO STRONG LAVENDER 53_JUN-AUG17_23900GO  

ญี่ปุ่น โตเกียว  5 วัน 3 คืน (XJ)  **เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ 16 มิ.ย.-17 ก.ค. 60**

   
วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
                     กรกฎาคม 60 : 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28
                     สิงหาคม 60 : 3, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31
                     กันยายน 60 : 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 28

    ราคาท่านละ 23,900 - 29,900 บาท    

ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 

ZXJ (KIX02) SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 53_JUN-SEP17_19999GO 

   ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต  5 วัน 3 คืน (XJ)

   

 วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 9, 14, 21, 30
                    กรกฎาคม 60 : 6, 13, 20, 27
                    สิงหาคม 60 : 3, 10, 17, 24, 31
                    กันยายน 60 : 7, 14, 21, 29

ราคาท่านละ 19,999 - 24,999 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


ZTZ EASY SAY LOVE OSAKA-TOKYO 54_JUN-AUG17_32900AP 

   ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว 5 วัน 4 คืน (TZ)

   

   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 16-20, 30 มิ.ย.-4 ก.ค.
                     กรกฎาคม 60 : 14-18, 28 ก.ค.-1 ส.ค.
                     สิงหาคม 60 : 11-15, 25-29

   ราคาท่านละ 32,900 - 36,900 บาท 

ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

 

ZHX (HOK17) FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 64_JUN-AUG17_39900GO 
   
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน (HX)

   

   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 15-20, 22-27, 29 มิ.ย.-4 ก.ค., 30 มิ.ย.-5 ก.ค.
                     กรกฎาคม 60 : 6-11, 7-12, 13-18, 20-25, 27 ก.ค.-1 ส.ค.
                     สิงหาคม 60 : 3-8, 10-15, 11-16, 17-22, 24-29

   ราคาท่านละ 39,900 - 46,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม   

>> ชมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ทั้งหมด


SNX MFM-ZUH 32_JUN-SEP17_6799SH  

มาเก๊า - จูไห่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ  3 วัน 2 คืน (NX)
   

วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 15, 22, 29
                 กรกฎาคม 60 : 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27
                 สิงหาคม 60 : 24, 27, 29
                 กันยายน 60 : 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24

ราคาท่านละ 6,799 - 7,799 บาท 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


SNX MFM-ZUH 32_JUN-SEP17_6799SH 

มาเก๊า - จูไห่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ  3 วัน 2 คืน (NX)

   
วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 15, 22, 29
                     กรกฎาคม 60 : 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27
                     สิงหาคม 60 : 24, 27, 29
                     กันยายน 60 : 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24

ราคาท่านละ 6,799 - 7,799 บาท 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 

ZCX (HKG22) HKG-SZX-ZUH-MFM-THE PARICIAN 43_MAY-OCT17_12999GO 

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า - ขึ้นลิฟท์หอไอเฟล  4 วัน 3 คืน (CX)
   
วันเดินทาง   พฤษภาคม : 26-29                              |  กรกฎาคม : 14-17 / 21-24
                   สิงหาคม : 4-7 / 18-21 / 25-28           |  กันยายน : 1-4 / 15-18
                   ตุลาคม : 13-16 / 27-30

ราคาท่านละ 12,999 - 13,999 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


ZCX (HKG25) HONGKONG SUMMER SALE 32_JUL-OCT17_12999GO 

ฮ่องกง - ลันเตา  3 วัน 2 คืน (CX)

วันเดินทาง   กรกฎาคม : 1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-31       
                   สิงหาคม : 5-7 / 19-21 / 25-27 / 26-28
                   กันยายน : 2-4 / 8-10 / 16-18 / 23-25
                   ตุลาคม : 14-16 / 28-30

 

ราคาท่านละ 12,999 - 14,999 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


ZXJ (PVG01) HEAVEN OF SHANGHAI 53_MAY-JUN17_9777GO 

เซี่ยงไฮ้  5 วัน 3 คืน (XJ)
   
วันเดินทาง   พฤษภาคม 60 : 3-7, 4-8, 5-9, 10-14, 12-16, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30
                  มิถุนายน 60 : 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27, 28                         มิ.ย.-2 ก.ค.


ราคาท่านละ 9,777 - 12,777 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


 SXW (TSN1) TSN-PEK 54_JUL-OCT17_13555SH 

เทียนสิน-ปักกิ่ง  5 วัน 4 คืน (XW)
   
วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 7-11, 21-25
                     สิงหาคม 60 : 11-15, 25-29
                     กันยายน 60 : 8-12, 22-26
                     ตุลาคม 60 : 20-24, 22-26

ราคาท่านละ 13,555 - 17,555 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


SWE ZHANGJIAJIE 43_APR-OCT17 (SONGKRAN)_12888SH 

จางเจียเจี้ย  4 วัน 3 คืน (WE)
   
วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 4-7, 11-14, 18-21, 25-28
                  กรกฎาคม 60 : 2-5, 16-19, 23-26, 30 ก.ค.-2 ส.ค.
                  สิงหาคม 60 : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30
                  กันยายน 60 : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27
                  ตุลาคม 60 : 22-25

ราคาท่านละ 12,888 - 16,888 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


SMU KMG-DLU-LJG-ZHD 65_FEB-JUN17 (APR SONGKRAN)_22888SH 

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า  6 วัน 5 คืน (MU)
   
วันเดินทาง   มีนาคม 60 : 16-21   
                  พฤษภาคม 60 : 10-15, 23-28
                  เมษายน 60 : 11-16, 12-17 (สงกรานต์), 24-29  
                  มิถุนายน 60 : 6-11, 20-25

                       ราคาท่านละ 22,888 - 32,888 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรม   >> ชมทัวร์ไต้หวันทั้งหมด

 

 ZXW (TPE01) BEST JOURNEY IN TAIWAN 53_JUN-SEP17_16777GO  

 ไต้หวัน  5 วัน 3 คืน (XW)

   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 1, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 28, 30
                     กรกฎาคม 60 : 5, 6, 12, 13, 19, 26, 27
                     สิงหาคม 60 : 2, 3, 9, 10, 11, 16, 23, 30
                     กันยายน 60 : 1, 6, 13, 20, 29

ราคาท่านละ 16,777 - 21,777 บาท                   

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


ZXW EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 53_JUN-OCT17_17999AP 

ไต้หวัน  5 วัน 3 คืน (XW)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 9, 14, 23, 30 (ปรับลดราคา 2,000 บาท)
                     กรกฎาคม 60 : 6, 12, 19, 28
                     
สิงหาคม 60 : 2, 10, 11, 16, 23, 30
                     กันยายน 60 : 1, 6, 15, 20
                     ตุลาคม 60 : 13, 19, 20

ราคาท่านละ 17,999 - 25,999 บาท                   

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


 

  ZXW EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 64_JUN-AUG17_18999AP 

   ไต้หวัน  6 วัน 4 คืน (XW)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 6-11  (ปรับราคาเหลือ 13,999 บาท)
                     สิงหาคม 60 : 15-20


ราคาท่านละ 18,999 - 19,999 บาท  

ดาวน์โหลดโปรแกรม   

     >> ชมทัวร์สิงคโปร์ทั้งหมด


 

ZSQ (SIN09) SUMMER CHIC IN SINGAPORE 32_APR-JUN17_12900GO 

สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน (SQ)
   
   วันเดินทาง   เมษายน :  29 เม.ย.-1 พ.ค.
                     พฤษภาคม :  13-15, 20-22, 27-29

                     มิถุนายน :  3-5, 10-12, 17-19, 24-26

   ราคาท่านละ 12,900 - 14,900 บาท                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 

Z3K (SIN08) EXCITED IN SINGAPORE 32_APR-OCT17_11900GO 

   สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน (3K)
   
   วันเดินทาง   เมษายน :  28-30, 29 เม.ย.-1 พ.ค.
                     พฤษภาคม :  4-6, 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 27-29

                     มิถุนายน :  2-4, 9-11, 16-18, 23-25
                     กรกฎาคม :  7-9, 8-10, 21-23, 28-30
                     สิงหาคม :  11-13, 18-20, 25-27
                     กันยายน :  8-10, 22-24, 29 ก.ย.-1 ต.ค.
                      ตุลาคม :  6-8, 13-15, 20-22, 21-23, 27-29


 ราคาท่านละ 11,900 - 16,900 บาท   

ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 

 

ZSQ (SIN01) TRULY SINGAPORE 32_APR-JUN17_15555GO 

สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน (3K)
   
   วันเดินทาง   พฤษภาคม :  4-6, 5-7, 12-14, 19-21, 26-28
                     มิถุนายน :  2-4, 9-11, 16-18, 23-25, 30 มิ.ย.-2 ก.ค.

ราคาท่านละ 15,555 - 17,555 บาท                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 


 

>> ชมทัวร์ออสเตรเลีย + นิวซีแลนด์ทั้งหมด

 
 

GTG (AUSSIE01) SYDNEY 53 (XVISA)_AUG-SEP17_35900LH 
   ออสเตรเลีย [ซิดนีย์]  5 วัน 3 คืน (TG)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า** 
   
   วันเดินทาง   สิงหาคม 60 : 2-6, 16-20, 23-27
                     กันยายน 60 : 6-10, 13-17, 20-24
   ราคาท่านละ 35,900 บาท                                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 

GTG (AUSSIE02) MELBOURNE 53 (XVISA)_AUG-SEP17_35900LH 
   ออสเตรเลีย [เมลเบิร์น]  5 วัน 3 คืน (TG)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
   
   วันเดินทาง   สิงหาคม 60 : 2-6, 16-20, 23-27
                     กันยายน 60 : 6-10, 13-17, 20-24

   ราคาท่านละ 35,900 บาท                                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม   


GTG (AUSSIE02) MELBOURNE 53 (XVISA)_AUG-SEP17_35900LH 
   ออสเตรเลีย [เมลเบิร์น]  5 วัน 3 คืน (TG)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
   
   วันเดินทาง   สิงหาคม 60 : 2-6, 16-20, 23-27
                     กันยายน 60 : 6-10, 13-17, 20-24

   ราคาท่านละ 35,900 บาท                                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 

GTG (KIWI01) NZ NORTH ISLAND 64 (XVISA)_JUN-SEP17_50900LH 
   นิวซีแลนด์ [เกาะเหนือ]  6 วัน 4 คืน (TG)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 27 มิ.ย.-2 ก.ค.
                     
สิงหาคม 60 : 1-6, 8-13, 15-20, 22-27, 29 ส.ค.-3 ก.ย.
                     กันยายน 60 : 5-10, 12-17, 19-24

   ราคาท่านละ 50,900 บาท                                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  


GTG (KIWI02) NZ SOUTH ISLAND 64 (XVISA)_JUN-SEP17_71900LH 
    นิวซีแลนด์ [เกาะใต้]  6 วัน 4 คืน (TG)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
   
    วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 27 มิ.ย.-2 ก.ค.
                      
สิงหาคม 60 : 1-6, 8-13, 15-20, 22-27, 29 ส.ค.-3 ก.ย.
                      กันยายน 60 : 5-10, 12-17, 19-24, 26 ก.ย.-1 ต.ค.

    ราคาท่านละ 71,900 บาท                                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 

>> ชมทัวร์ยุโรปทั้งหมด


GEK (PRG-EK002) HELLO EASTERN EUROPE 74_JUL-SEP17_39900OH 

   เช็ก - ออสเตรีย - สโลวัค - ฮังการี  7 วัน 4 คืน (EK)

   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 5-11 / 19-25
                     สิงหาคม : 9-15 / 23-29
                     กันยายน : 13-19 / 27 ก.ย.-3 ต.ค.      

ราคาท่านละ 39,900 บาท                               

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 


   GEK (AMS-EK002) NED-BEL-FRA 85_JUL-OCT17_45900OH 

   
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 5 คืน (EK) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**

   วันเดินทาง   กรกฎาคม 60 : 25 ก.ค.-1 ส.ค.
                     สิงหาคม 60 : 15-22
                     ตุลาคม 60 : 3-10, 17-24, 24-31

   ราคาท่านละ 45,900 - 47,900 บาท                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

 

GEK (LIS-EK005) PORTUGAL-SPAIN 85_JUL-OCT17_55900OH 

   โปรตุเกส สเปน  8 วัน 5 คืน (EK)

   วันเดินทาง   กรกฎาคม : 6-13    |  กันยายน : 6-13, 28 ก.ย.-5 ต.ค.
                     สิงหาคม : 9-16        |  ตุลาคม : 10-17, 19-26


 ราคาท่านละ 55,900 บาท                               

ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 


GQR (EDI-QR002) SCT-WAL-ENG 85_SEP17_54900OH 

   สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน (QR)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**

   วันเดินทาง   กันยายน 60 : 12-19, 19-26


   ราคาเริ่มต้นท่านละ 54,900 บาท                     

ดาวน์โหลดโปรแกรม   GEK (VCE-EK006) ITA-SWS-FRA 85_JUN-AUG17_65900OH 

   อิตาลี(เวนิส) - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส  8 วัน 5 คืน (EK)

   วันเดินทาง   มิถุนายน : 27 มิ.ย.-4 ก.ค.
                     กรกฎาคม : 4-11, 18-25
                     สิงหาคม : 8-15, 22-29

   ราคาท่านละ 65,900 บาท                               

ดาวน์โหลดโปรแกรม   

 

PEY VISIT DUBAI 43_JUN-JUL17_23999VC 

   ดูไบ อาบูดาบี้  4 วัน 3 คืน (EY) 
   

   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 29 มิ.ย.-2 ก.ค.
                     กรกฎาคม 60 : 7-10
                     
สิงหาคม 60 : 27-30

   ราคาท่านละ 23,999 บาท                                 

ดาวน์โหลดโปรแกรม   


PMS FAST EGYPT 42_JUN-SEP17_28888VC 

   อียิปต์  4 วัน 2 คืน (MS)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
   

   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 17-20, 24-27
                     กรกฎาคม 60 : 8-11, 29 ก.ค.-1 ส.ค.
                     
สิงหาคม 60 : 12-15, 26-29
                     กันยายน 60 : 9-12, 23-26, 30 ก.ย.-3 ต.ค.

ราคาท่านละ 28,888 บาท 

ดาวน์โหลดโปรแกรม   


 PRJ HABIBI JORDAN 63_JUN-SEP17_49999VC 

   จอร์แดน  6 วัน 3 คืน (RJ)
   
   วันเดินทาง   มิถุนายน 60 : 23-28
                     กรกฎาคม 60 : 7-12, 21-26
                     สิงหาคม 60 : 11-16, 25-30
                     
กันยายน 60 : 8-13, 22-27

 ราคาท่านละ 49,999 บาท                               

 ดาวน์โหลดโปรแกรม   PFDQRDD CLASSIC VIETNAM (HAN) 32_JAN-OCT17 (APR SONGKRAN)_8999VC
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (FD/QR/DD) : ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-ฮาลอง-ไนท์มาร์เก็ต-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบตะวันตก-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า-ชมระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  
ท็อปวันอินเตอร์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ราคาถูก
เดินทางเดือน มกราคม - ตุลาคม 2560 (เม.ย. เทศกาลสงกรานต์)
 

ราคาท่านละ 8,999 - 11,900 บาท


                                               
สายการบิน Air Asia (FD)                   
สายการบิน Qatar Airways (QR)        
สายการบิน Nok Air (DD)  
    

 

 

ZPG DREAM CENTRAL VIETNAM 32_NOV16-MAR17_11900GO

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (PG) : ดานัง-เว้-ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวบนภูเขาลิง
ท็อปวันอินเตอร์ ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน ราคาถูก เดินทางเดือน พ.ย. 59 - มี.ค. 60


ราคาท่านละ 11,900 - 13,900 บาท

 

ZDDFDSL BLESSING MYANMAR 32_JAN-MAR17_12900GO**พิเศษ..สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง/ กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD/FD/SL) : ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแคมป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ้ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-ชมช้างเผือก-พระหินอ่อน 
ท็อปวันอินเตอร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน ราคาถูก เดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม 2560


ราคาท่านละ 12,900 - 15,900 บาท  

 

 

Z8M THE GREATEST MANDALAY 43_FEB-MAR17_13900GO

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (8M) มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ท็อปวันอินเตอร์ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ราคาถูก เดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560


ราคาท่านละ 13,900 - 15,900 บาท

 

SGA BALI-BOROBUDUR 54_JAN-APR17 (SONGKRAN)_29900PW

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน (GA) : จาการ์ต้า-เดนพาซาร์-วิหารศักดิ์สิทธิ์ตานาห์ลอต-ทะเลสาบเบดูกัล-วัดเบราตาน-วัดเม็งวี-ช้อปปิ้งย่านคูต้า-บารองแดนซ์-โรงงานกาแฟ-หมู่บ้านคินตามณี-ภูเขาไฟบาตูร์-เทมภัคศิริงค์-วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซ-บุโรพุทโธ-ถนนมาริโอโบโร่-วัดพรามนันต์
ท็อปวันอินเตอร์ ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ ราคาถูก เดินทางเดือน ม.ค. - เม.ย. 2560 (สงกรานต์) 

ราคาท่านละ 29,900 - 34,900 บาท

 
 


บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ศึกษาดูงาน ของบริษัท หน่วยงานราชการ องค์กร ตามสถานที่ต่างๆตามต้องการ สามารถติดต่อกับทางบริษัทได้โดยตรงที่ 0-2890-6010
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วทุกคลาส ตั๋วเดี่ยว ตั๋วนักเรียน ไม่ว่าจะสายการบินไหนๆ เราถูกที่สุด 

 

 

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปองค์กร
เที่ยวแบบส่วนตัว ทัศนศึกษาดูงาน
ประชุมสัมนา บรรยากาศเป็นกันเอง  

 

 

แพ็คเก็จทัวร์เจ๋งๆ สถานที่ยอดฮิต
จองกับเรา รับรองว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เราคัดสรรมาให้สำหรับคุณโดยเฉพาะ

 

 

จองโรงแรม
ไม่ว่าจะระดับกี่ดาว เราตอบสนองความต้องการของคุณด้วยคุณภาพสมราคา