แพ็คเกจ ฮ่องกง Free & Easy 3 วัน 2 คืน (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
** โรงแรมที่พัก 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
** รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (Seat in Coach)
** ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน
** แถมฟรี!! บัตรกระเช้านองปิง
ราคาเริ่มต้นท่านละ 2,900 บาท   ** เดินทางวันที่ 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 60 **
     

Merlion + MBS (kengoh8888) Tags: park sunset marina bay sand singapore merlion mbs blinkagain bestofblinkwinners    แพ็คเกจ สิงคโปร์ Night Tour 3 วัน 2 คืน (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
** โรงแรมที่พัก 2 คืน
** รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (Seat in Coach)
** ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ (Seat in Coach)


ราคาเริ่มต้นท่านละ 4,999 บาท   ** เดินทางวันที่ 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 60 **
   

 
 

Merlion + MBS (kengoh8888) Tags: park sunset marina bay sand singapore merlion mbs blinkagain bestofblinkwinners    แพ็คเกจ สิงคโปร์ ปัง ปัง 3 วัน 2 คืน (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
** ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Lion Air)
** โรงแรมที่พัก 2 คืน
** รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (Seat in Coach)
** ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ (Seat in Coach)
** บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ราคาเริ่มต้นท่านละ 8,899 บาท   ** เดินทางวันที่ 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 60 **